Zemní práce

Liberec Sosnová „Wolkerák“

Realizace: 2006
Rozsah: Položení zámkové dlažby