Program Panel

Dotační program PANEL

Program PANEL (NOVÝ PANEL) se nově otevírá i pro nepanelové domy. Cílem tohoto programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům usnadnit financování oprav a modernizací bytových domů. Lze kombinovat s programem Zelená úsporám.

 

Podmínky čerpání:

  • Komplexní oprava budovy, nikoliv jenom dílčí (pouze zateplení, apod.)
  • Žádost musí být podána před zahájením stavby
  • Žádost musí být podána před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení(vč. smlouvy o smlouvě budoucí čí závazné objednávky)

 

Kolik mohu získat?

Jedná se o dotaci na úhradu úroků z úvěru, jež je poskytnut na revitalizaci. Výše dotace činí 2,5 – 4 procentní body. 
Výše podpořené části úvěru nesmí překročit částku 5 500 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě.
Dotace bude vyplácena postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o dotaci.
V případě, že úvěr nebude do dvou let od data uzavření smlouvy o úvěru vyčerpán do podporované výše, výše dotace se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky dotace.

 

Rádi Vám pomůžeme se zajištěním veškerých podkladů a informací pro úspěšné podání žádosti o dotace a i s realizací samotnou. 

Využijte našich kontaktů pro více informací.

Oficiální stránky programu NOVÝ PANEL.

Kontaktní formulář