Program Zelená úsporám

Dotační program SFŽP ČR

Do konce roku 2012 máte možnost čerpat z tohoto fondu na investice vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného nebo bytového domu. Lze kombinovat s programem Panel.

 

Na co lze dotaci čerpat?

Panelový dům

 • Zděný bytový dům
 • Rodinný dům

Podporovaná opatření

 • Zateplení vnějších stěn
 • Zateplení střechy
 • Zateplení podlahy
 • Výměna oken a vnějších dveří
 • Instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla
 • Výměna zdroje tepla

 

 

Kolik mohu získat?

Rodinný dům:

 • 650 – 2200 Kč/m2 podlahové plochy, max. na do 350 m2 podlahové plochy (částka je závislá na úspoře měrného tepla).
 • 15 000 Kč na výpočet úspory měrné potřeby tepla, projekt a odborný dozor akce RD.

Bytový dům:

 • 450 – 1500 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 byt. jednotky (částka je závislá na úspoře měrného tepla).
 • 15 000 Kč na výpočet úspory měrné potřeby tepla BD.
 • 2 000 Kč na projekt za jednu bytovou jednotku (max. 5 % z výše poskytnuté dotace).

 

Požadavané údaje

Je potřeba znát hodnoty prostupu tepla a průvzdušnosti vnějšího pláště budovy, tyto údaje Vám pomůže zjistit autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov, tedy projektant, případně také autorizovaný architekt.
Spočítá je i energetický auditor z údajů v projektové dokumentaci, lze je převzít i z výpočtů pro energetický průkaz, pokud jste si ho nechali zpracovat.
Údaje pro okna, dveře a systém řízeného větrání s rekuperací Vám poskytne i výrobce či prodejce, který by měl být certifikovaný.

 

Další podmínky

Každou z vybraných úprav musíte uskutečnit v celém rozsahu, tedy není možné třeba zateplit jen jednu stranu fasády.
Současně je podmínkou, že vybranými dvěma či třemi opatřeními musíte dosáhnout alespoň 20ti procentních úspor na vytápění. Majitelé bytových domů se musí ještě před podáním žádosti o dotaci obrátit na autorizovaného technika a nechat ho posoudit stavebně-technický stav budovy. Jestliže odborník v posudku doporučí stavební úpravy kvůli zajištění statiky a opravu fasády, majitel domu musí tyto práce provést. Nezapočítávají se však do uznatelných nákladů, z nichž se počítá výše dotace.

 

Rádi Vám vysvětlíme všechny podmínky a spočítáme výši dotace, jež můžete získat. Zajistíme veškeré podklady pro úspěšné podání žádosti o dotaci a samozřejmě i realizaci samotnou.

 

Využijte našich kontaktů pro více informací.

Oficiální stránky programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Kontaktní formulář