Projekce, stavební dozor

Projekce

Při tvorbě projektů naši projektanti kladou důraz na individuální přístup ke každému klientovi, na jeho představy o konečné podobě objektu i jeho využití.
Provádíme úpravy typových projektů i individuální projekty. Máme přehled o nejnovějších stavebních trendech a technologiích.
Poskytujeme poradenství v oblasti výběru stavebních materiálů i při polohopisném osazení domu na parcele.
Vypracováváme projekty rodinných domů, průmyslových hal, objektů občanské vybavenosti, rekonstrukcí i projektů přípojek a inženýrských sítí.
Veškeré projekty jsou doplněny statickými výpočty nosných konstrukcí. Na přání dodáváme výkaz, výměr a rozpočtové náklady na konkrétní projekt.

Stavební dozor

Nabízíme službu odborného stavebního dozoru i technický dozor investora.
Zajistíme odbornou kontrolu veškerých stavebních prací a nabízíme zastupování investora ve všech fázích realizace stavby.

Koordinátor BOZP na staveništi

Vypracujeme a aktualizujeme plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Z hlediska BOZP zajistíme odbornou kontrolu a koordinaci průběhu stavebních prací.

Kontaktní formulář